REGULAMIN SKLEPU I OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§ 1: Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów i korzystania z usług drogą elektroniczną w ramach usługi dostępnej na stronie internetowej www.dekoala.pl („DEKOALA”).
 2. Administratorem jest SUPRAPRINT Kwiatkowski Sp. z o. o., zarejestrowana w Pruszkowie, ul. Domaniewska 5, wpisana do KRS pod numerem 0001110165, NIP: PL5271005265.
 3. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego DEKOALA, a także zakres odpowiedzialności.
 4. Korzystając z usług Sklepu Internetowego DEKOALA użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także akceptuje wszystkie jego postanowienia, zobowiązując się również do przestrzegania jego postanowień.
 5. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy DEKOALA a klientami podlegają ogólnym warunkom handlowym. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między DEKOALA oraz klientem w formie pisemnej lub zostały wyraźnie określone w niniejszych ogólnych warunkach handlowych.
 6. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. Podanie fałszywych danych skutkować będzie poniesieniem przez Klienta odpowiedzialności za wynikłe z tego faktu szkody.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w formie elektronicznej, stosowane są przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 2: Zawarcie umowy

 1. Przedstawione przez DEKOALA w internecie lub innych mediach obrazy oraz wszelkie inne produkty nie są ofertą hadlową w rozumieniu art.534 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna. Oferty kupna można składać poprzez przygotowane przez DEKOALA formularze zamówień online.
 2. Złożone zamówienie przez Klienta stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży i odbywa się w oparciu o obowiązujący Regulamin. Każdy zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez Klienta według jego życzeń. Należy zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji i wziąć pod uwagę cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem i bez kosztów wysyłki.
 3. Oferowane artykuły to jedynie motywy wzorcowe. Klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a jedynie zgodną z motywem kopię przygotowaną na wybranym medium i według wybranej techniki.
 4. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje wysłana wiadomość e-mail z podsumowaniem jego zakupów. Za początek terminu realizacji zamówienia przyjmuje się następny dzień roboczy po dniu, w którym płatność została zaakceptowana lub zaksięgowana.
 5. DEKOALA zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi i realizacji zamówienia, jeśli produkty zawierać będą treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami bądź zasadami współżycia społecznego. Sklep zastrzega sobie również możliwość dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak również do zmian w zakresie wysokości kosztów dostarczenia zamówionych artykułów.

§ 3: Dostępne metody płatności

 1. Płatność elektroniczna w systemie płatności online za pośrednictwem platformy PayU.
 2. Przedpłata przelewem bankowym na numer konta podany w podsumowaniu zamówienia.
 3. Płatność za pobraniem podczas odbioru przesyłki z zamówieniem.
 4. Płatność odroczona dla jednostek budżetowych.
 5. Płatność uznaje się za zrealizowaną po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Złożenie zamówienia i zaksięgowanie płatności potwierdzane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 4: Warunki dostawy

 1. Zamówione artykuły są wysyłane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Odbiór osobisty jest możliwy pod adresem: DEKOALA Domaniewska 5, 05-800 Pruszków, w godzinach 9.00 - 17.00.
 3. Każdy produkt z oferty sklepu posiada przybliżony czas realizacji. Niniejszy termin jest estymowany i ze względu na czynniki produkcyjne nie jest gwarantowany. Jest on liczony od momentu zaksięgowania wpłaty na nasze konto. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. W uzasadnionych przypadkach, sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania każdego z produktów jako oddzielną przesyłkę.
 4. Koszty dostawy wyliczone są dla poszczególnego zamówienia i pojawiają się w Konfiguratorze jako cena końcowa. Koszt dostawy naliczany jest do każdego zamówienia niezależnie od formy dostawy.
 5. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 2 tygodnie.

§ 5: Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu

 1. Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki w chwili jej odbioru od kuriera. W razie stwierdzenia, że zawartość jest uszkodzona bądź nosi ślady otwierania nie należy kwitować odbioru przesyłki, tylko zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody.
 2. Klient zobowiązany jest jak najszybciej poinformować sklep o próbie doręczenia uszkodzonej przesyłki.

§ 6: Ograniczenie odpowiedzialności

 1. DEKOALA nie ponosi odpowiedzialności za brak stałego dostępu do Sklepu Internetowego i szybkość działania systemu, a także błędy techniczne i elektroniczne powstałe w trakcie składania zamówienia, jeśli przyczyną ich powstania są czynniki, na które sklep nie ma wpływu.

§ 7: Tolerancja wymiarowa 

 1. Dla drukowanych dekoracji tolerancja wymiarowa wynosi w przybliżeniu:
 • tapety i fototapety +/- 5 mm
 • obrazy, panele i plakaty +/- 2 mm
 • tekstylia (firany, zasłony, obrusy, koce, poduszki): +/- 1%
 • fotorolety +/- 2 mm

 § 8: Zgodność kolorystyczna

 1. Ze względu na używaną w produkcji paletę farb CMYK należy pamiętać, że wiele kolorów wyświetlanych na monitorach będzie różnić się od tych wydrukowanych w rzeczywistości. Dotyczy to zwłaszcza plików:
 • w trybie RGB
 • zawierających kolory dodatkowe typu Pantone lub RAL
 • kolory metaliczne (złoty, srebrny)
 • kolory fluorescencyjne

Wszystkie wymienione powyżej standardy zostaną uzyskane za pomocą konwersji do palety farb CMYK, aby uzyskać najbliższy, zbliżony kolor, ale bez gwarancji, że będzie on identyczny.

 § 9: Wizualizacje produktu

 1. Wizualizator produktu jest propozycją dekoracji i ma jedynie charakter poglądowy.
 2. Ze względu na skalę oraz brak możliwości oceny wszystkich parametrów na monitorze, wizualizator produktu nie odzwierciedla 100% zgodności.
 3. Rozbieżności mogą dotyczyć:
 • kolorystyki
 • detali i szczegółów
 • rozmiaru i proporcji
 • przezroczystości
 • sposobu wykończenia

§ 10: Pielęgnacja

 1. Drukowane dekoracje mogą być poddawane stosownej pielęgnacji, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na typ zamówionego produktu.
 2. Należy uwzględnić, że dekoracje tekstylne (firany, zasłony, obruse, poduszki, koce) w zależności od temeratury prania, będą wykazywać tendencję do kurczenia się.
 3. Rekomendowany sposób pielęgnacji:
 • tapeta standardowa - można przecierać lekko zwilżoną ściereczką
 • tapeta zmywalna, tapeta samoprzylepna, tkanina samoprzylepna - można przecierać zwilżoną ściereczką z dodatkiem łagodnych detergentów
 • obrazy, panele - można przecierać lekko zwilżoną ściereczką
 • plakaty - można przecierać suchą ściereczką
 • dekoracje tekstylne - można prać w niskich temperaturach z użyciem łagodnych detergentów

§ 11: Prawo odstąpienia od warunków umowy

 1. DEKOALA jest serwisem druku dekoracji personalizowanych na życzenie. Klient sam określa parametry zamówienia poprzez początkowy wybór zdjęcia, materiału, wymiaru wydruku aż do wyboru ewentualnych opcji wykończenia produktu. Produkcja realizowana jest więc od podstaw wg specyficznych cech na życzenie Klienta. Poza wyjątkami szczegółowo opisanymi w art. 8 o warunkach reklamacji Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy.
 2. W związku z powyższym prawo do odstąpienia od umowy w trybie art.7 ust.1 (czyli zwrot towaru w terminie 10 dni bez podania przyczyny), definitywnie nie przysługuje w przypadku następujących umów:
 • wytworzenia produktów personalizowanych, których cechy zostały zdefiniowane przez Klienta w zamówieniu lub służą spełnieniu jego indywidualnych wymagań,
 • wytworzenia produktów, które na podstawie złożonego zamówienia stają się nierozerwalnie związane z innymi przedmiotami, biorąc pod uwagę ich cechy charakterystyczne,
 • dotyczących dostawy towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na specjalne zamówienie klienta, w tym fototapety, obrazy, plakaty, panele i pozostałe produkty dostępne w sklepie DEKOALA,
 • dotyczących towarów, które zostały zamówione i będą wykorzystywane na użytek prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej

§ 12: Reklamacje i zwroty

 1. DEKOALA za zakupiony towar udziela 12-miesięcznej rękojmi, która obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Klienta.
 2. Podstawy do reklamacji nie mogą stanowić nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od oferowanego w sklepie. Za nieznaczne odstępstwo uznaje się niewielkie różnice w rozmiarze, rodzaju i jakości podłoża, co technologicznie w procesie produkcji jest nie do uniknięcia. Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez monitor komputera. Zastrzeżenie kolorystyczne dotyczy zwłaszcza barw metalicznych i fluorescencyjnych oraz wykraczających w swojej gamie poza tabelę CMYK. Sklep nie uzna również reklamacji w przypadku niewłaściwego obchodzenia się Klienta z produktem lub też jego nieumiejętnego montażu.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego (klienta), jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał Klienta sklep, albo jeżeli rzecz została Klientowi wydana w stanie niekompletnym. W takim wypadku Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na produkt nowy.
 4. Reklamacje są uznawane, jeśli Klient w przeciągu 2 tygodni od momentu dostarczenia towaru zgłosi  pisemnie (e-mailem lub pocztą tradycyjną) zauważalną wadę towaru czy błędną dostawę.
 5. Jeżeli DEKOALA dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad, może żądać od Klienta zwrotu wadliwego towaru.

§ 13: Odstąpienie od warunków umowy przez sprzedającego

 1. DEKOALA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez możliwości roszczenia odszkodowawczego ze strony Klienta w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wystąpiły okoliczności niezależne od DEKOALA., których nie można było przewidzieć. Podstawą odstąpienia w wyznaczonym terminie jest także ingerencja w strukturę sklepu przez osoby trzecie, na skutek czego uległa zmianie funkcjonalność, parametry serwisu oraz mechanizm składania zamówień i ceny.
 2. DEKOALA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji:
 • zleceń naruszających dobra osobiste osób trzecich,
 • zleceń zawierających jakąkolwiek formę przemocy, profanacji, pornografii oraz treści sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem i ogólnie przyjętymi normami.

§ 14: Prawa autorskie

 1. Zakup towarów nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do zakupionych produktów.
 2. Sprzedawane przez DEKOALA produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów DEKOALA.

§ 15: Dane osobowe

 1. Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy.
 2. Przekazane dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. DEKOALA dołoży wszelkich starań, by zminimalizować możliwość nieautoryzowanego dostępu do tych informacji przez osoby trzecie.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

§ 16: Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego bądż innych uregulowań prawnych, odnoszących się do funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.
 2. DEKOALA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.