POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Artykuł 1. Standard ochrony prywatności

 1. Jako administrator danych osobowych sklep internetowy DEKOALA, którego właścicielem jest SUPRAPRINT Kwiatkowski Sp. z o. o., ul, Domaniewska 5, 05-800 Pruszków („Administrator”), z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@dekoala.pl , przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności wprowadzanych danych osobowych w elektronicznych formularzach serwisu internetowego dostępnego pod domeną www.dekoala.pl („DEKOALA”) przez Klientów.
 2. Administrator starannie wybiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych. Tylko osoby odpowiednio upoważnione przez Administratora mają pełny dostęp do baz danych.

Artykuł 2. Podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylające dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w następujących celach:

 1. Wykonanie umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie DEKOALA (zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. b);
 2. Wypełnianie prawnej odpowiedzialności Administratora;
 3. Marketing własnych produktów lub usług, w tym spersonalizowanych (zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. f);
 4. Dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń (zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. f);
 5. Korzystanie z usługi newslettera zgodnie z udzieloną zgodą (RODO art. 6 ust. 1 lit. a).
 6. Zawarcie umowy jest uzależnione od podania danych w celu wykonania umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie DEKOALA. Klient zobowiązuje się do dostarczenia tych danych. Jeśli Klient tego nie uczyni, zawarcie umowy i wykonanie usług nie będzie możliwe. Podanie danych osobowych w celu skorzystania z usługi newslettera jest ściśle dobrowolne.
 7. Administrator może przetwarzać dane osób przekazane przez Klientów w celu skorzystania z usług Administratora. Przesyłając zgodę osób trzecich w każdym przypadku, Klient oświadcza odpowiednią zgodę tych osób na przekazanie ich danych Administratorowi.

Artykuł 3. Zbieranie danych osobowych

 1. Aby zarejestrować konto DEKOALA, Klient musi podać dane określone w art. 2 Regulaminu DEKOALA.
 2. Aby dokonać zakupów w DEKOALA, Klient musi podać dane określone w art. 3 Regulaminu DEKOALA. 

Artykuł 4. Zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane przekazane przez Klienta służą do przekazywania Klientom informacji o Administratorze i usługach Administratora, wydajności usług świadczonych przez Administratora oraz do celów statystycznych.
 2. Dane osobowe osób przekazanych przez Klientów, którzy odrzucili otrzymane zaproszenie do udziału w DEKOALA, przetwarzane są przez Administratora w celach związanych z obsługą procesu usług oferowanych przez Administratora, w tym weryfikacji osób, które odrzuciły otrzymane zaproszenie.
 3. Jeżeli Administrator otrzyma dane osobowe w sposób inny niż podany przez posiadacza tych danych, Administrator podejmie próbę wypełnienia obowiązków związanych z informacją wtórną zgodnie z art. 14
 4. Ilekroć Klienci biorą udział w konkursach organizowanych przez Administratora, dane kontaktowe tych Klientów są wykorzystywane w celu skutecznego przeprowadzenia wspomnianego konkursu, np. powiadomienie o zwycięstwie.
 5. Administrator wykorzystuje adresy IP zebrane z połączeń online do celów technicznych związanych z administrowaniem serwerem. Ponadto adresy IP służą do gromadzenia ogólnych statystycznych informacji demograficznych (np. O regionie, z którego nawiązane jest połączenie).

Artykuł 5. Kontrola przetwarzania danych osobowych

 1. Wszyscy Klienci, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, są upoważnieni do dostępu, poprawiania, usuwania i przekazywania, ograniczania przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes Administratora lub przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wykonywane na podstawie zgody. Klient zobowiązuje się do dostarczenia kompletnych, ważnych i prawdziwych danych.
 2. Skorzystanie z uprawnień określonych powyżej w ust. 1 jest uzależnione od wysłania stosownego żądania na adres e-mail info@supraprint.pl. Żądanie Saud musi zawierać pełne imię i nazwisko oraz adres e-mail klienta.
 3. Klient może zażądać usunięcia jego danych osobowych w dowolnym momencie. W takich przypadkach Administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych i usuwa je, o ile dalsze przetwarzanie nie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.
 4. Jeżeli osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, uważają, że takie przetwarzanie narusza przepisy RODO, mają prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

Artykuł 6. Ujawnianie danych osobowych

Dane Klientów mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym odpowiednich organów sądowych. Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania, tj. Przewoźnikom, usługom pocztowym, podmiotowi księgowemu, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwój i utrzymanie systemów informatycznych i stron internetowych). Dane osobowe nie będą ujawniane krajom trzecim / organizacjom międzynarodowym.

Artykuł 7. Inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie DEKOALA i wypełnienia prawnej odpowiedzialności Administratora będą archiwizowane przez okres obowiązywania umowy i po jej wygaśnięciu przez czas wymagany do:

 1. Wsparcie posprzedażowe (np. Obsługa reklamacji);
 2. Dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń;
 3. Wypełnianie prawnej odpowiedzialności Administratora (np. Odpowiedzialności wynikającej z przepisów podatkowych i rachunkowych).
 4. Dane osobowe przetwarzane do celów marketingu własnych produktów lub usług opartych na uzasadnionym interesie prawnym będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę związaną z tymi danymi.
 5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą archiwizowane do momentu odwołania tej zgody.
 6. Administrator nie przetwarza danych osobowych automatycznie.

Artykuł 8. Informacje o plikach cookie

 1. Administrator DEKOALA wykorzystuje pliki cookie, które są danymi komputerowymi, w szczególności plikami tekstowymi, przechowywane na urządzeniach końcowych Klientów i wykorzystywane do przeglądania stron internetowych DEKOALA.
 2. Informacje gromadzone za pomocą plików cookie umożliwiają dostosowanie usług i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów i są wykorzystywane do celów ogólnych statystyk dotyczących korzystania z DEKOALA przez Klientów.
 3. Dane osobowe gromadzone za pomocą plików cookie są gromadzone wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji z korzyścią dla Klientów i są szyfrowane w sposób uniemożliwiający nieautoryzowany dostęp.
 4. Ogólnie Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików cookie – „sesyjne pliki cookie” i „trwałe pliki cookie”.
  – sesyjne pliki cookie to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  – trwałe pliki cookie to pliki, które pozostają na urządzeniu klienta przez czas określony w ustawieniach plików cookie lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez klienta.
 5. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) jest zazwyczaj domyślnie ustawione tak, aby umożliwić przechowywanie plików cookie na urządzeniu końcowym Klienta. Klienci DEKOALA mogą zmienić te ustawienia. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookie. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje można znaleźć w pliku pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia dotyczące plików cookie mogą wpływać na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych DEKOALA.
 7. Pliki cookie wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w szczególności klientów strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.